IZUMI CITY – Khu đô thị tích hợp phía Đông Sài Gòn

Izumi City là khu đô thị tích hợp phía đông Sài Gòn được phát triển...

Izumi ( 泉 ) = Spring trong dự án Waterfront City của Nam Long

Izumi ( 泉 ) = Spring trong dự án Waterfront City của Nam Long...

0898 373 268