Dự án Đồng Nai Waterfront 170 hecta, Nam Long – Keppel Land

Dự án, có diện tích 169.3 héc-ta thuộc dự án Đồng Nai Waterfront (tổng diện...

Khu đô thị Waterfront Nam Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong năm 2021 Nam Long trở lại khu Đông với hai dự án lớn là...

0898 373 268